Vlajky států USA
Přehled všech státních vlajek jednotlivých členských států Spojených států Amerických - USA

Státní vlajky amerických států, USA

Jako státy USA je označováno celkem 50 států, z nichž 48 leží na kontinentu, dále pak Aljaška a Havaj. Jedná se o velmi různé státní útvary, které se od sebe velice liší celkovým charakterem i historickým vývojem, rozlohou, počtem obyvatel i hospodářstvím. Největším státem USA je Aljaška, nejmenším Rhode Island. Nejvíce obyvatel žije v Kalifornii, nejméně ve Wyomingu. Krajina USA je různorodá. Pobřežní část je většinou jen mírně členitá, nacházejí se zde velehory Kordillery, plošiny, nížiny i středohoří. Podobně rozmanité je i podnebí. Vlajka USA se skládá z třinácti vodorovných pruhů v červené a bílé barvě a modrého obdélníku s bílými hvězdami. Pruhy jsou symbolem zakládajících států, hvězdy vyjadřují počet členských států.


Kalifornie, premiant Spojených států amerických

Kalifornie je nejhustěji osídleným státem Spojených států amerických. Hlavní město je Sacramento. Kalifornie má velmi rozvinutou ekonomiku, objemem by byla jedním z nejsilnějších států světa. Je státem zemědělským i průmyslovým. V současnosti zde sídlí i mnoho vývojových technologických společností, město Los Angeles je centrem zábavního průmyslu. Povrch Kalifornie se liší podle jednotlivých oblastí, jsou zde rozlehlá pohoří (např. Sierra Nevada), údolí, řada jezer a krajina pobřežní. Vlajka státu Kalifornie je pojmenována Bear Flag, tedy Medvědí vlajka. Na bílém pozadí je umístěn obrázek medvěda grizzlyho. Ve spodní části se nachází nápis California Republic a vodorovný pruh, v horní části pěticípá hvězda, oboje v červené barvě.

Florida patří také k nejlidnatějším státům USA. Jejím hlavním městem je Tallahassee, největším městem Jacksonville. Nejrozsáhlejší aglomerací je Miami. Pro ekonomiku Floridy je nejdůležitější cestovní ruch (díky svým písčitým plážím), dále pak zemědělství. Jedná se o nejteplejší stát USA. Vlajku Floridy tvoří úhlopříčný červený kříž na bílém pozadí, v jehož středu je umístěn obrázek floridské pečeti. Na pečeti jsou místní symboly a připomínky historie státu. Každý ze států USA má svou jedinečnou pečeť.

Klíčová slova: na web, MT, Státy USA, Alabama, zástavy, AR, ikona na web, Rhode Island, Státy USA, SD, vlajka, DC, vlaječka, Vlajky amerických států, zdarma, GA, wallpaper, Jižní Dakota, Státy USA, NM, obrázek, HI